Inovácia

Na začiatku založenia spoločnosti investovala viac ako tri milióny juanov do kľúčových hardvérových zariadení, ako je vybavenie, a predstavila medzinárodne vyspelé nemecké výrobné linky na vytlačovanie a hodinárske vybavenie. Držte krok s pokročilou technológiou zahraničných plastových potrubí a vývoj a použitie nových chemických stavebných materiálov považujte za vedúce odvetvie. A nezávisle vyvinula viac ako 300 sád podporných tvaroviek a foriem pre potrubie. Testovacie centrum je tiež vybavené moderným testovacím zariadením, ktoré je jedným z najkompletnejších podnikov podporujúcich podobných výrobcov v Číne. Zavádzaním, učením, trávením a vstrebávaním pokrokových technológií sa zvyšuje trhová konkurencieschopnosť celého podniku.

Najväčší kaliber sa dá vyrobiť do priemeru 1 200,, čo vypĺňa medzeru v provincii a radí sa na pokročilú úroveň priemyslu v krajine!

8zj_M162TOKO3gxZlb0QTw (1)