Koncept talentu

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Účel náboru

Najcennejším bohatstvom Shengyangu sú zamestnanci, ktorí majú ducha služby a zmysel pre zodpovednosť a sú zodpovední za výkon funkcie spoločnosti.

Politika riadenia

Mali by sme uznávať potreby ľudí, vážiť si ich, rozvíjať ich potenciál a podporovať ich tvorbu.

Cieľ riadenia - orientovaný na ľudí

Vytvárať spravodlivé príležitosti pre individuálny rozvoj zamestnancov.

Poskytnite zamestnancom dobré podmienky a vybavenie na získavanie nových informácií, osvojovanie si nových vedomostí a osvojovanie si nových zručností.

Postavte prvotriedny tím zamestnancov a dbajte na kvalitné školenie.

Pestujte v zamestnancoch pocit hrdosti a spolupatričnosti.